architekt szczecin
linkedin architekt szczecin

Praca (...) otrzymała wyróżnienie za interesującą propozycję wprowadzenia zabudowy kubaturowej do wnętrza promenady al. Papieża Jana Pawła II w sposób nie zakłócający otwartości tej przestrzeni oraz stworzenie atraktora zwiększającego intensywność jej wykorzystania. Podjęto ciekawą próbę łączenia "dwóch światów": harmonijnej i ustabilizowanej kompozycyjnie al. Papieża Jana Pawła II oraz zdominowanego przez chaos rejonu pl. Żołnierza Polskiego stosując dynamiczne formy, przejawiające się zarówno w rozrzeźbieniu brył budynków jaki i zagłębieniu bądź wypiętrzeniu powierzchni promenady.

Nie przekonuje zbyt dowolne traktowanie form architektury, które łącznie nie tworzą klimatu, a wręcz kakofonię różnych kodów estetycznych

 

Wspópraca z S.LAB Tomasz Sachanowicz Architekt

 

 

 

 

 

Wyróżnienie w konkursie na projekt  zagospodarowanie fragmentu alei Papieża JPII między placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie

Architekt wnętrz Szczecin, Stargard • Copyright © 2019 Archimac