Architekt Szczecin, Stargard; Projektowanie wnętrz Szczecin, Stargard • Copyright © 2019 Archimac

 

TWÓJ MAIL
TREŚĆ
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 

Archimac Interiors:

 

wnetrza@archimac.pl

 

E-MAIL:

 

biuro@archimac.pl

+48 509 097 690

TEL:

ADRES:

Pracownia Projektowa Archimac

Michał Małolepszy

ul. Poznańska 1A pok. nr. 19

71-785 Szczecin

Mobile menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 • analiza chłonności terenu oraz przydatności terenu dla planowanej inwestycji:

przygotowujemy kompleksowe analizy, z wytycznymi uwarunkowań administracyjno-prawnych w tym warunków zabudowy i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego -MPZP, pozwalających określić kierunki i możliwości zabudowy działki oraz wstępnie oszacować koszty inwestycji

 

 • opracowywanie ekspertyz technicznych

 w ramach naszej działalności projektowej przygotowujemy i koordynujemy opracowywanie  ekspertyz  technicznych jak np.:ekspertyzy p.poż., odstępstwa od warunków technicznych, ekspertyz konstrukcyjnych budynku i innych 

niezbędnych  do realizacji inwestycji lub sprawdzenia potencjalnych możliwości przeprowadzenia przyszłych planów inwestycyjnych.  

 

 • pomoc w zleceniu badań geotechnicznych gruntu oraz przygotowanie podkładów mapowych w zakresie koniecznym do realizacji inwestycji

 w ramach prowadzonej działalności pomagamy Inwestorowi w zlecaniu badań geotechnicznych gruntu przyszłej inwestycji oraz podkładów mapowych - korzystamy ze sprawdzonych przez nas wykonawców

 

 • raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i decyzje środowiskowe

przygotowujemy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

 

 • koncepcje podziału działek

 posiadamy doświadczenie przy opracowywaniu wariantowych koncepcji podziału działek dla przeprowadzenia przyszłej inwestycji lub sprawdzenia potencjału ekonomicznego działki

 

 • warunki zabudowy

przygotowujemy koncepcje architektoniczną i analizę terenu inwestycji wraz z dokumentacją niezbędną do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy

 

 • inwentaryzacje

 wykonujemy inwentaryzacje architektoniczno-budowlane (odtworzenie dokumentacji projektowej istniejącego budynku lub jego fragmentu w formie papierowej i cyfrowej)

 

 • analiza nasłonecznienia działki , analiza zacieniania działki, analizy przesłaniania:

 w procesie projektowym szczególną uwagę przykładamy do analizy nasłonecznienia przyszłej inwestycji,wzajemnego przesłaniania budynków i zacieniania.

Projekty lokalizacji budynków,rozkłady pomieszczeń, lokalizacja okien i projekty wnętrz dostosowywane są do układu działki i lokalizacji względem słońca i stron świata. Projektujemy budynki zarówno dla Inwestorów, którzy cenią sobie dużo słońca w domu oraz dla Inwestorów  ,którzy o określonej porze dnia chcą uniknąć słońca w  domu.Dzięki zaawansowanym narzędziom projektowym mamy możliwość sprawdzenia nasłonecznienia, zacieniania i przesłaniania  słońca w dla dowolnej daty,godziny w ciągu dnia i lokalizacji. Analiza nasłonecznienia jest szczególnie istotna w przypadku projektów zlokalizowanych na działkach zadrzewionych, przy granicy lasu ,blisko zabudowanej sąsiedniej działki.

 

 

       

 

 

 


Wstępne prace przed projektowe

 

 

 


Opracowywanie wielobranżowych projektów koncepcyjnych,

budowlanych i wykonawczych

 

 • koncepcje programowo - przestrzenne

od samego początku procesu projektowego wykonujemy koncepcje i plany w przestrzeni 3D co zapewnia  inwestorowi, w prosty i czytelny sposób, "czytanie" projektu, a nawet "zwiedzanie" przyszłego zamierzenia inwestycyjnego

 

 

 • przebudowy istniejących obiektów

 

 • legalizacje samowoli budowlanej

 

 • projekty zagospodarowania terenu

opracowujemy koncepcyjne projekty na bazie mapy zasadniczej pozwalające na  oszacowanie wartości danej działki i jej potencjału,

możliwej do uzyskania powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej przyszłej inwestycji  pracujemy również na mapach do celów projektowych tworząc szczegółowe projekty zagospodarowania terenu niezbędne do uzyskania pozwolenia

       na  budowę lub zgłoszenia projektu, analizujemy przyszłe zagospodarowanie terenu pod względem  wpływu przyszłej inwestycji na dziaki sąsiednie.

 

 • projekty obiektów kubaturowych:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, jednorodzinnych  w zabudowie biźniaczej i szeregowej, budynków w zabudowie bliźniaczej dwulokalowej
  • budynków mieszkalnych wielorodzinnych ,
  • budynków użyteczności publicznej, 
  • budynków przemysłowych, hal produkcyjnych

 

 

 • projekty budynków pasywnych

w  projektach staramy się stosować najnowsze rozwiązania z zakresu ochrony cieplnej budynków jak: wentylacja mechaniczna  z rekuperacją ,pompy ciepła, stosowanie nowoczesnych   technologii  i materiałów budowlanych eliminujących występowanie mostków cieplnych, dostosowanie bryły projektowanego budynku dla najlepszej wydajności paneli fotowoltaicznych

 

 • plansze reklamowe i foldery dotyczące sprzedaży przyszłej inwestycji

zdajemy sobie sprawę jak ważna jest strona  marketingowa przyszłej inwestycji dlatego przygotowujemy wszystkie niezbędne materiały jak :kart mieszkań,zestawienia powierzchni,wielkopowierzchniowe wizualizacje,banery  i ulotki  reklamowe.

 

 • wizualizacje, makiety ,oraz animacje planowanej Inwestycji

staramy się możliwie realnie odwzorować przyszłą inwestycję, próbujemy w procesie projektowym możliwie realnie oddać wygląd różnych zestawień materiałowych, aby wypracować najlepszy efekt wizualny przyszłego budynku i jego  otoczenia

 

 • kosztorysy

 

 

 


Prowadzenie wszystkich spraw formalno-prawnych procesu inwestycyjnego

 

 

 • uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy

 

 • analiza uwarunkowań i możliwości inwestycyjnych  MPZP -miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla konkretnej lokalizacji inwestycji

 

 •  w ramach prowadzonych usług architektonicznych analizujemy możliwości inwestycyjne działek, dla których został uchwalony MPZP - wyliczamy na podstawie projektu koncepcyjnego możliwą do uzyskania powierzchnie użytkową

 

 • doradzamy w zakupie przyszłej działki

 

 • uzyskanie warunków technicznych przyłączenia inwestycji do sieci zewnętrznych (wod/kan, gaz, prąd, teletechnika)

 

 • reprezentowanie inwestora przed urzędem w czasie procesu uzyskania pozwolenia na budowę

 

 • zdobywanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii

 

 • uzgodnienia konserwatorskie i archeologiczne

 

 • ekspertyzy i opinie techniczne

 

 • procedura odrolnienie działki

 

 • pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją

 

 

 


Oferta lokalna

 

W ramach prowadzonej działalności projektowej skupiamy się działamy na rynkach lokalnych świadcząc usługi jako:

Architekt Szczecin, Architekt Police, Architekt Gryfino, Architekt Goleniów, Architekt Stargard

 

Szczegółowa oferta usług architektonicznych

 

linkedin architekt szczecin
architekt szczecin