architekt szczecin
linkedin architekt szczecin

Szczegółowa oferta usług architektonicznych

 

 

 

Opracowywanie wielobranżowych projektów koncepcyjnych,

budowlanych i wykonawczych

 

 • koncepcje programowo - przestrzenne

wykonujemy koncepcje i plany w przestrzeni 3D co zapewnia  inwestorowi, w prosty i czytelny sposób, "czytanie" projektu, a nawet "zwiedzanie" przyszłego zamierzenia inwestycyjnego

 

 

 • przebudowy istniejących obiektów

 

 • legalizacje samowoli budowlanej

 

 • projekty zagospodarowania terenu

 

 • projekty obiektów kubaturowych:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych
  • budynków mieszkalnych wielorodzinnych ,
  • budynków użyteczności publicznej, 
  • budynków przemysłowych, hal produkcyjnych

 

 

 • projekty budynków pasywnych

w  projektach staramy się stosować najnowsze rozwiązania z zakresu ochrony cieplnej budynków jak: wentylacja mechaniczna  z rekuperacją ,pompy ciepła,stosowanienowoczesnych technologii  i materiałów budowlanych eliminujących występowanie mostków cieplnych, dostosowanie bryły projektowanego budynku dla najlepszej wydajności paneli fotowoltaicznych

 

 

 • plansze reklamowe i foldery dotyczące sprzedaży przyszłej inwestycji

zdajamy sobie sprawę jak ważna jest strona  marketingowa przyszłej inwestycji dlatego przygotowujemy wszystkie niezbędne materiały jak :kart mieszkań,zestawienia powierzchni,wielkopowierzchniowe wizualizacje,banery  i ulotki  reklamowe.

 

 • wizualizacje, makiety ,oraz animacje planowanej Inwestycji

 

 • kosztorysy

 

 

 

 

Prowadzenie wszystkich spraw formalno-prawnych procesu inwestycyjnego

 

 

 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

 

 • analiza uwarunkowań i możliwości inwestycyjnych  MPZP -miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla konkretnej lokalizacji inwestycji

 

w ramach prowadzonych usług architektonicznch analizujemy możliwości inwestycyjne działek, dla których został uchwalony MPZP - wyliczamy na podstawie projektu koncepcyjnego możliwą do uzyskania powierzchnie użytkową,

 

 • doradzamy w zakupie przyszłej działki

 

 • uzyskanie warunków technicznych przyłączenia inwestycji do sieci zewnętrznych (wod/kan, gaz, prąd, teletechnika)

 

 • reprezentowanie inwestora przed urzędem w czasie procesu uzyskania pozwolenia na budowę

 

 • zdobywanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii

 

 • uzgodnienia konserwatorskie i archeologiczne

 

 • ekspertyzy i opinie techniczne

 

 • procedura odrolnienie działki

 

 • pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją

 

 

 

Oferta lokalna

 

W ramach prowadzonej działalności projektowej skupiamy się działamy na rynkach lokalnych świadcząc usługi jako:

Architekt Szczecin, Architekt Police, Architekt Gryfino, Architekt Goleniów, Architekt Stargard

 

 


Wstępne prace przed projektowe

 

 • analiza chłonności terenu oraz przydatności terenu dla planowanej inwestycji:

przygotowujemy kompleksowe analizy, z wytycznymi uwarunkowań administracyjno-prawnych w tym warunków zabudowy i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego -MPZP, pozwalających określić kierunki i możliwości zabudowy działki oraz wstępnie oszacować koszty inwestycji

 

 • opracowywanie ekspertyz technicznych

 w ramach naszej działalności projektowej przygotowujemy i koordynujemy opracowywanie  ekspertyz  technicznych jak np.:ekspertyzy p.poż., odstępstwa od warunków technicznych, ekspertyz konstrukcyjnych budynku i innych 

niezbędnych  do realizacji inwestycji lub sprawdzenia potencjalnych możliwości przeprowadzenia przyszłych planów inwestycyjnych.  

 

 • pomoc w zleceniu badań geotechnicznych gruntu oraz przygotowanie podkładów mapowych w zakresie koniecznym do realizacji inwestycji

 w ramach prowadzonej działalności pomagamy Inwestorowi w zlecaniu badań geotechnicznych gruntu przyszłej inwestycji oraz podkładów mapowych - korzystamy ze sprawdzonych przez nas wykonawców

 

 • raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i decyzje środowiskowe

przygotowujemy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

 

 • koncepcje podziału działek

        posiadamy doświadczenie przy opracowywaniu wariantowych koncepcji podziału działek dla przeprowadzenia przyszłej inwestycji lub sprawdzenia potencjału ekonomicznego działki

 

 • warunki zabudowy

przygotowujemy koncepcje architektoniczną i analizę terenu inwestycji wraz z dokumentacją niezbędną do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy

 

 • inwentaryzacje

 wykonujemy inwentaryzacje architektoniczno-budowlane (odtworzenie dokumentacji projektowej istniejącego budynku lub jego fragmentu w formie papierowej i cyfrowej)

 

 • analiza nasłonecznienia działki , analiza zacieniania działki, analizy przesłaniania:

 w procesie projektowym szczególną uwagę przykładamy do analizy nasłonecznienia przyszłej inwestycji,wzajemnego przesłaniania budynków i zacieniania.

Projekty lokalizacji budynków,rozkłady pomieszczeń, lokalizacja okien i projekty wnętrz dostosowywane są do układu działki i lokalizacji względem słońca i stron świata. Projektujemy budynki zarówno dla Inwestorów, którzy cenią sobie dużo słońca w domu oraz dla Inwestorów  ,którzy o określonej porze dnia chcą uniknąć słońca w  domu.Dzięki zaawansowanym narzędziom projektowym mamy możliwość sprawdzenia nasłonecznienia, zacieniania i przesłaniania  słońca w dla dowolnej daty,godziny w ciągu dnia i lokalizacji. Analiza nasłonecznienia jest szczególnie istotna w przypadku projektów zlokalizowanych na działkach zadrzewionych, przy granicy lasu ,blisko zabudowanej sąsiedniej działki.

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownia Projektowa Archimac Michał Małolepszy

ul. Poznańska 1A pok. nr. 19

71-785 Szczecin

ADRES

TEL

+48 509 097 690

E-MAIL

biuro@archimac.pl

TWÓJ MAIL
TREŚĆ
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Porozmawiaj o Swojej  Inwestycji z architektem. Zadzwoń do  Nas lub umów się na spotkanie - chętnie skonsultujemy twoja przyszłą inwestycję.

Architekt Szczecin, Stargard • Copyright © 2019 Archimac