architekt szczecin

OFFICE

SERVICES

CONTACT

PROJECTS

INTERIOR

Podstawowym założeniem projektu było stworzenie spójnej przestrzeni nowoczesnego centrum miasta. Obszar zadania konkursowego był niezwykle różnorodny w odniesieniu zarówno do układu funkcjonalnego, komunikacyjnego jak także stopnia jakości przestrzeni publicznej. Miejsca takie jak plac Wolności, plac przed C.K Zamek czy al.Marcinkowskiego reprezentują wysoką jakość przestrzeni publicznych. Celem projektu było skupienie się szczególnie na zmianie mocno zdegradowanych obszarów objętych konkursem -ul.Św.Marcina,plac przed kościołem Św. Marcina, pl.Gwarny oraz niewielka ingerencja w zadbane miejsca jak w celu uzyskania spójnej funkcjonalnie i estetycznie przestrzeni centrum Poznania.Nowe rozwiązania funkcjonalne zakładają ograniczenia w ruchu samochodowym przy zwiększeniu natężenia ruchu rowerowego wraz z wprowadzeniem kilku stacji poznańskiego roweru miejskiego oraz wypracowaniem rozwiązań zwiększających ruch pieszych ,nie tylko poprzez zwiększenie ilości ciągów pieszych ,ale również zdecydowane podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznych ale także wymuszenie zmian w częściach komercyjnych otaczających budynków.

 

 

Konkurs na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru ścisłego centrum miasta ,ze szczególnym uwzględnieniem ul.Św.Marcin w Poznaniu 2015r.