II Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie urbanistycznym na opracowanie koncepji zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Placu Niepodlagłości w Łodzi

linkedin architekt szczecin
architekt szczecin

INTERIOR

PROJECTS

CONTACT

SERVICES

OFFICE