architekt szczecin

OFFICE

SERVICES

CONTACT

PROJECTS

INTERIOR

II Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie urbanistycznym na opracowanie koncepji zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Placu Niepodlagłości w Łodzi