Projekt budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul.Zbójnickiej w Szczecinie.

 

Pozwolenie na budowę -2012r. Inwestor :Sabe Inwestment

 

Wyróżnia się cztery typy segmentów A,B,C,D zlokalizowane w czterech budynkach wolnostojących .

 

Projektowaną zabudowę stanowią cztery budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej, oznaczone jako :

Zespół I (segmenty nr. 1 - 8) pow. zabudowy: 807,3 m2  

       Zespół II (segmenty nr. 9 -13) pow. zabudowy: 603,2 m2

Zespół III( segmenty nr.14-20) pow. zabudowy: 737,9m2     

  Zespół IV( segmenty nr.21-26) pow. zabudowy: 605,4 m2

Powierzchnia użytkowa :PUM 4049m2

 

linkedin architekt szczecin
architekt szczecin

INTERIOR

PROJECTS

CONTACT

SERVICES

OFFICE