PROJEKT  ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKALNO- USŁUGOWEJ PRZY UL.CHORZOWSKIEJ W SZCZECINIE

 

Projekt był odpowiedzią na wymaganie inwestora  zaprojektowania sieciowego sklepu samoobsługowego w parterze oraz zaprojektowanie zespołu zabudowy wielorodzinnej na pozostałych kondygnacjach. Na działce o powierzchni 6020m2 udało się zaprojektować 58 jednostek mieszkalnych o powierzchni użytkowej mieszkań PUM =2871m2,powierzchni usługowej sklepu samoobsługowego 1000m2 oraz innych usług o pow. 126m2. Pod budynkiem zaprojektowany został garaż podziemny.

pow.zabudowy 2189m2 - max. wysokość zabudowy 10,93m Projekt opracowany w 2010r. przy współpracy z mgr inż.arch.Danielem Kowalewskim

linkedin architekt szczecin
architekt szczecin

INTERIOR

PROJECTS

CONTACT

SERVICES

OFFICE